SOITA JA TILAA!   PUH. 06 3155771  RING OCH BESTÄLL!
SOITA JA TILAA!  PUH. 06 3155771  RING OCH BESTÄLL!

Invataxi Vasa Korsholm

Invataxi Vasa tel 06-3155771

Transsort- och escortservice ordnas för gravt funktionshindrade personer som p.g.a sin sjukdom eller sitt handikapp inta kan använda offentliga färdmedel (buss,service-buss) utan stora svårigheter.

Tjänsten ordnas enligt lagen om tjänster för funktionshinrade som taxi- eller invataxiresor. Användare av färdtjänsten får ett personligt kort som fungerar som betalkort I taxin. Självriskandelen en är lika stor som enkellbiljett för buss,för tillfället 3,20 €/resa.

Svårt funktionshindrade personer har en subjektiv rätt till 18 enkelresor per månad. Vi satsar på bra,mångsidig och trygg kundbetjäning. Vi betjänar även utanför taxin –escort till och från hemmet är en vesäntlig del av vår service.

Svårt funktionshindrades >Färdtjänstansökan levereras till handikappservicen inom social-och hälsovårdsverket i Vasa. Blanketter får från avdelningen för handikapp service inom social-och hälsovårdsverket. Samt hälsocentralen.


TILLBAKA TILL TOPPEN